Kurs Ratownictwa WOPR
logo kurs ratownika, kurs kpp

Kurs na sternika motorowodnego

kurs sternika motorowodnego

* uprawnienia sternika motorowodnego pozwalają na: prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń mocy (w tym skuterów wodnych) oraz prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba poniżej 12 m po wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.

Wymagania do odbycia kursu na sternika motorowodnego: ukończony 14 rok życia i zgoda rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich),

Cena egzaminu 250 zł dla uczniów bądź studentów do 26 roku życia zniżka 50%

Jak wygląda egzamin na sternika motorowodnego?

Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie pisemnej, zdający w ciągu 90 minut musi odpowiedzieć na 75 pytań z wszystkich zagadnień tematycznych ujętych w teście jednokrotnego wyboru.

W części praktycznej egzaminowany potwierdza swoją umiejętność bezpiecznego prowadzenia łodzi motorowej i stosowania w praktyce wiadomości technicznych i nautycznych.

Zapewniamy:

Zapisy na kursy

wybrany kurs

wiadomość

imię i nazwisko

drugie imię

termin szkolenia

nr. telefonu

e-mail

data urodzenia

miejsce urodzenia

adres zamieszkania

kod pocztowy

miejscowość

ulica/numer domu

Akceptuję politykę prywatności RODO

ZAPRASZAMY NA KURSY I EGZAMINY W KAŻDY WEEKEND !!!

Grupy zorganizowane od 4 osób terminy ustalane indywidualnie: Cena 300 zł/os +250/125  zł egzamin

PAKIETY:

1. Kurs sternika motorowodnego+Kurs żeglarza jachtowego = 1100 zł + egzamin

2. Kurs sternika motorowodnego+Kurs żeglarza jachtowego+Licencja na holowanie= 1200 zł + egzamin

Termin kursu Miejsce kursu Cena Kursu
07.04.2024 Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 300 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
21.04.2024 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warck 300 zł + egzamin ( 250zł/125zł )
12.05.2024 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 300 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
19.05.2024 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
25.05.2024 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
26.05.2024 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
02.06.2024 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
09.06.2024 Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )

16.06.2024

Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki

350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
23.06.2024 Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350zł + egzamin ( 250zł/ 125zł)
30.06.2024 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
07.07.2024 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
21.07.2024 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
28.07.2024 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
04.08.2024 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin (250 zł /125 zł )


Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

NUMER ALARMOWY GRUPY INTERWENCYJNEJ: 724-239-969

W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup mobilnego zestawu ratowniczego dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 240.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:120.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl
W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi kabinowej typu RIB o długości od 6 do 7 m z wyposażeniem specjalistycznym  oraz przyczepą podłodziową dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 300.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:150.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl