Kurs Ratownictwa WOPR
logo kurs ratownika, kurs kpp

Kurs Ratownika WOPR

Etap I szkolenia ratownika wodnego/dawny MR WOPR/ - 18 godzin. 

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 12 lat i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:

 • przepłynie dystans 200 m
 • przepłynie dystans 5 m pod lustrem wody
 • przepłynie po skoku ze słupka żabką na piersiach i sposobem na plecach
  z pracą NN do żabki/bez pracy RR/, łącznie dystans 50 m, po 25 m każdym sposobem

Etap II szkolenia ratownika wodnego/dawny R WOPR/ - 18 godzin. 

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 16 lat i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:

 • przepłynie, stylem dowolnym dystans 100 m w czasie do 1: 50sek
 • przepłynie dystans 200 m (jak na Kartę pływacką)
 • przepłynie dystans 15 m pod lustrem wody
 • przepłynie po skoku ze słupka żabką na piersiach i sposobem na plecach z pracą NN do żabki /bez pracy RR/, łącznie dystans 100 m, po 50 m każdym sposobem/.

 Etap III szkolenia ratownika wodnego – 27 godzin

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 17 rok życia i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący: 

 • przepłynięcie stylem dowolnym, po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 08,00 min.
 • przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem 1 – go przedmiotu leżącego na dnie
 • przepłynięcie, po skoku startowym ze słupka/sposobem ratowniczym/ z głową nad powierzchnią wody dystansu 50 m w czasie poniżej 1min. 
 • przepłynięcie, po skoku startowym stylem klasycznym na piersiach i sposobem na plecach z pracą NN do stylu klasycznego/bez pracy RR/, łącznie dystans 100 m/po 50 m/ 
 • holowanie tonącego na dystansie 75 m z zastosowaniem trzech sposobów holowania/każdym na dystansie 25 m bez zatrzymywania się/

Istnieje możliwość łączenia etapów - I + II + III

Zapisy na kursy

wybrany kurs

wiadomość

imię i nazwisko

drugie imię

termin szkolenia

nr. telefonu

e-mail

data urodzenia

miejsce urodzenia

adres zamieszkania

kod pocztowy

miejscowość

ulica/numer domu

Akceptuję politykę prywatności RODO

termin kursu miejsce kursu cena kursu

05-11.02.2024

 

Woj. Łódzkie- Zduńska Wola-kurs w formie stacjonarnej

Młodszy Ratownik WOPR 450 zł
Ratownik WOPR 500zł 

I Zjazd

10-12.05.2024

II Zjazd

17-19.03.2024

Woj. Łódzkie - Łódż -kurs w formie weekendowej

Młodszy Ratownik WOPR 450 zł
Ratownik WOPR 500 zł

I Zjazd

07-09.06.2024

II Zjazd

14-16.06.2024

Woj. Łódzkie - Zduńska Wola -kurs w formie weekendowej

Młodszy Ratownik WOPR 450 zł
Ratownik WOPR 500 zł

08-14.07.2024

Woj. Łódzkie - Zduńska Wola kurs w formie stacjonarnej

Młodszy Ratownik WOPR 450 zł

Ratownik WOPR 500 zł

12-18.08.2024

Woj. Łódzkie -Zduńska Wola kurs w formie stacjonarnej

Młodszy Ratownik WOPR 450 zł

Ratownik WOPR 500 zł

 

Woj. Łódzkie -Zduńska Wola kurs w formie stacjonarnej

Młodszy Ratownik WOPR 450 zł

Ratownik WOPR 500 zł

     
     

 


Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

NUMER ALARMOWY GRUPY INTERWENCYJNEJ: 724-239-969

W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup mobilnego zestawu ratowniczego dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 240.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:120.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl
W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi kabinowej typu RIB o długości od 6 do 7 m z wyposażeniem specjalistycznym  oraz przyczepą podłodziową dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 300.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:150.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl