Kurs Ratownictwa WOPR
logo kurs ratownika, kurs kpp

Kurs Instruktora WOPR

kursy na instruktora wopr

Instruktorem Ratownictwa Wodnego w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, jest osoba, która:

1. Weźmie udział w szkoleniu instruktorów (co najmniej 38 – godzinnym).

2. Zaliczy egzamin praktyczny dla instruktorów, polegający na przeprowadzeniu:

3. Jeśli nie jest ratownikiem wodnym – zaliczy egzamin praktyczny (identyczny jak egzamin na stopień ratownik wodny).

Zgodnie z przywołanym wyżej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, ustala się następujące zasady szkolenia instruktorów:

1. Do udziału w kursie można zakwalifikować osobę pełnoletnią.

2. Otrzymanie zaświadczenia jest poprzedzone udziałem w kursie, zrealizowanym zgodnie z przywołanymi aktami prawa, po pozytywnym zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów.

3. Kursy dla instruktorów realizowane są wyłącznie w formie stacjonarnego turnusu szkoleniowego.

4. Kandydaci na instruktorów są zobowiązani do:

5. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

6. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie.

Zapisy na kursy

wybrany kurs

wiadomość

imię i nazwisko

drugie imię

termin szkolenia

nr. telefonu

e-mail

data urodzenia

miejsce urodzenia

adres zamieszkania

kod pocztowy

miejscowość

ulica/numer domu

Akceptuję politykę prywatności RODO

termin kursu

miejsce kursu

cena kursu

09 -11.02.2024

Woj.Łódzkie - Zduńska Wola

1190 zł + Nocleg

17-19.05.2024

Woj. Łódzkie - Zduńska Wola

1190 zł + Nocleg

  14-16.06.2024

Woj. Łódzkie - Zduńska Wola

1190 zł + Nocleg

 

Woj. Łódzkie - Zduńska Wola

1190 zł + Nocleg

 

Woj Łódzkie - Zduńska Wola

   1190 zł + Nocleg

 


Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

NUMER ALARMOWY GRUPY INTERWENCYJNEJ: 724-239-969

W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup mobilnego zestawu ratowniczego dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 240.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:120.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl
W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi kabinowej typu RIB o długości od 6 do 7 m z wyposażeniem specjalistycznym  oraz przyczepą podłodziową dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 300.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:150.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl