Kurs Ratownictwa WOPR
logo kurs ratownika, kurs kpp

Kontakt

Dane kontaktowe:

email: biuro@kurs-ratownika.pl

Patryk - 513-771-763

Paulina - 513-601-889

Piotr - 501-288-106

Biuro - 889-279-758

Biuro 2 - 536-068-757

Adres do korespondencji:

Zduńskowolskie WOPR
98-220 Zduńska Wola
ul. Srebrna 1

Składki członkowskie:
nr. konta bankowego Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli:
92 9279 0007 0034 1262 2000 0010Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

NUMER ALARMOWY GRUPY INTERWENCYJNEJ: 724-239-969

W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup mobilnego zestawu ratowniczego dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 240.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:120.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl
W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi kabinowej typu RIB o długości od 6 do 7 m z wyposażeniem specjalistycznym  oraz przyczepą podłodziową dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 300.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:150.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl