Kurs Ratownictwa WOPR
logo kurs ratownika

Patent Żeglarza Jachtowego

Patent Żeglarza Jachtowego

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej*.
*/ Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy.

Cena egzaminu 250 zł dla uczniów bądź studentów do 26 roku życia zniżka 50%

Jak wygląda egzamin na Żeglarza Jachtowego?

Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie pisemnej, zdający w ciągu 90 minut musi odpowiedzieć na 75 pytań z wszystkich zagadnień tematycznych ujętych w teście jednokrotnego wyboru.

W części praktycznej egzaminowany potwierdza swoją umiejętność bezpiecznego prowadzenia łodzi żaglowej i stosowania w praktyce wiadomości technicznych i nautycznych.

Zapewniamy:

Zapisy na kursy

wybrany kurs

wiadomość

imię i nazwisko

drugie imię

termin szkolenia

nr. telefonu

e-mail

data urodzenia

miejsce urodzenia

adres zamieszkania

kod pocztowy

miejscowość

ulica/numer domu

Akceptuję politykę prywatności RODO 

Termin kursu Miejsce kursu Cena Kursu

 

29.04-03.05.2022

 

Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki

kurs w formie weekendowej

950 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
I Zjazd
 
13-15.05.2022
 
II Zjazd
 
20-22.05.2022
 

Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki

kurs w formie weekendowej

950 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
I Zjazd
 
03-05.06.2022
 
II Zjazd
 
10-12.06.2022

Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki

kurs w formie weekendowej

950 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
 

I Zjazd

24-26.06.2022
 
II Zjazd
 
01-03.07.2022

Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki

kurs w formie weekendowej

950 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )

I Zjazd

15-17.07.2022

II Zjazd

22-24.07.2022

Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki

kurs w formie weekendowej
950 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )

I Zjazd

05-07.08.2022

II Zjazd

12-14.08.2022

Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki

kurs w formie weekendowej
950 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )


Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup mobilnego zestawu ratowniczego dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 240.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:120.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl
W roku 2017 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi patrolowo - ratunkowej". Całkowity koszt zadania: 130.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:52.000,00zł
W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi kabinowej typu RIB o długości od 6 do 7 m z wyposażeniem specjalistycznym  oraz przyczepą podłodziową dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 300.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:150.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl
W roku 2016 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup zestawu ratownictwa wodnego". Całkowity koszt zadania: 200.000,00zł. Dotacja NFOŚiGW w Warszawie:100.000,00zł