Kurs Ratownictwa WOPR
logo kurs ratownika

Kurs KPP

kurs KPP

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs całościowy.

Organizujemy dwie formy kursu KPP - stacjonarną i weekendową

CELE KURSU KPP

Głównym celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom Pogotowia Ratunkowego.
Uczestnicy Kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego, których obowiązkiem jest nie tylko pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego ale także kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia.
PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Art. od 13 do 17),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

ODBIORCY OFERTY

Pracownicy i członkowie organizacji jak:

· PSP - Państwowa Straż Pożarna,
· OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,
· WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
· GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
· TOPR – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
· Członkowie społecznych organizacji ratowniczych wpisanych do rejestru wojewody,
· Policja,
· Wojsko Polskie,
· Straż Miejska

WYMOGI UCZESTNICTWA W KURSIE

· Przynależność zawodowa lub społeczna do jednej z w/w jednostek, o których mówi Art. 15 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – deklaracja uczestnika.

· Pełnoletniość – w przypadku nie ukończonego 18 roku życia, po kursie wydawane jest zaświadczenie bez nadania tytułu RATOWNIKA.

Kurs realizuje 66 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawi kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

EGZAMIN/ZAŚWIADCZENIE

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego (zaznaczenie min. 90% prawidłowych odpowiedzi, czyli uzyskanie min. 27 punktów na teście), przeprowadzany jest egzamin praktyczny.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

  • dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie

Po odbyciu szkolenia w przypadku niezaliczenia egzaminu lub nieobecności na egzaminie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w kursie KPP, które po zaliczonym pozytywnie egzaminie zostaje zamienione na zaświadczenie ukończenia kursu KPP z nadaniem tytułu Ratownika.
Zaświadczenia zostają wydane uczestnikom w dzień egzaminu lub zostają przesłane na wskazany przez uczestnika adres.

RECERTYFIKACJA kursu KPP (kurs KPP w formie weekendowej)
Program  recertyfikacji KPP w większości pokrywa się z programem pełnego szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
W przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie ćwiczeń i symulacji.
W kursie przypominającym KPP mogą wziąć udział ratownicy, którzy zdali w dowolnym terminie egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Szkolenia dla grup zorganizowanych prowadzimy w każdej części Polski, w sprawie ustalenia terminu i szczegółów prosimy o kontakt.

Zapisy na kursy

wybrany kurs

wiadomość

imię i nazwisko

drugie imię

termin szkolenia

nr. telefonu

e-mail

data urodzenia

miejsce urodzenia

adres zamieszkania

kod pocztowy

miejscowość

ulica/numer domu

Akceptuję politykę prywatności RODO
 
termin kursu miejsce kursu cena kursu

I Zjazd

21-23.10.2022

II Zjazd

28-30.10.2022

 

Woj. Łódzkie - Zduńska Wola – kurs w formie weekendowej

800 zł + Nocleg

 

 

Woj. Łódzkie - Zduńska Wola – kurs w formie weekendowej

300 zł Recertyfikacja

 

  Woj. Małopolskie  - Kraków - kurs w formie weekendowej 300 zł Recertyfikacja
  Woj. Łódzkie - Zduńska Wola - kurs w formie weekendowej

800 zł + Nocleg

  Woj. Łódzkie - Zduńska Wola - kurs w formie weekendowej 300 zł Recertyfikacja


Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup mobilnego zestawu ratowniczego dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 240.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:120.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl
W roku 2017 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi patrolowo - ratunkowej". Całkowity koszt zadania: 130.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:52.000,00zł
W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi kabinowej typu RIB o długości od 6 do 7 m z wyposażeniem specjalistycznym  oraz przyczepą podłodziową dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 300.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:150.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl
W roku 2016 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup zestawu ratownictwa wodnego". Całkowity koszt zadania: 200.000,00zł. Dotacja NFOŚiGW w Warszawie:100.000,00zł